Tuesday, December 2, 2008

Ibu di Malaysa

Thursday, August 7, 2008http://bse.depdiknas.go.id/?top=x&mn=1&tk=4&id=20080726124314#

Saturday, August 2, 2008

Thursday, July 17, 2008

Wednesday, July 16, 2008

USUP YUSUP, A.Ma

SEBAGAI CALON KEPALA DESA KERTARAHAYU PERIODE 2010-2020

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM.

Pribados Usup Yusup calon Kepala Desa (Kuwu) Desa Kertarahayu Kecamatan Talaga, Insya Allah upami pribados kapilih ku Masyarakat Desa Kertarahayu, pribados bade ngalaksanakeun amanah anu paratos di percantenken ka pribados, diantawis komitmen pribados anu bade di dugikeun ka masyarakat Desa Kertarahayu diantawisna :
1.Bade ngagampilkeun pelayanan anu bentukna naon bae, sapertos KTP Sementara, SKU sareng nusanesna
2.Bade nguningakeun ka Masyarakat melalui lembaga-lembaga resmi anu aya di Desa Kertarahayu perkawis panampian artos ADD sareng artos anu lebet ka Desa Kertarahayu
3.Bade ningkatkeun propesionalisme aparatur Desa
4.Bade nganggarkeun biaya kanggo pembinaan generasi muda dina bidang olah raga sareng pembinaan kaagamaan
5.Neraskeun pangwangunan anu parantos diprogramkeun ku Kepala Desa anu entos
6.Bade milarian peluang kanggo pengembangan usaha pertanian melalui Dinas-Dinas terkait anu aya di Pemda Majalengka, Propinsi sareng Pemerintah Pusat oge milarian investor swasta, supados tiasa ngabantos ka Masyarakat Kertarahayu dina ningkatkeun penghasilan tina usaha tanina
7.Bade ngajaga kana karukunan, katentraman sareng kamanan Masyarakat Desa Kertarahayu supados janten masyarakat anu sauyunan, kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak.

Sakitu panginten komitmen moral anu ku Pribados Insa Allah bade dilaksanakeun, mugia dina kapilihna abdi sebagai Kepala Desa Kertarahayu sing janten maslahat kanggo pribados oge masyarakat


Kertarahayu, 14 Juli 2008.
Wassalam,


USUP YUSUP, A.Ma

Tuesday, May 6, 2008

GAUL